dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KTL 1 mien phi,tai lieu KTL 1 mien phi,bai giang KTL 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/3/2013 3:10:14 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường TH Lê Văn Tám
Họ và Tên:
Lớp : Bốn / …..
Kỳ thi Kiểm tra định kỳ lần I
Ngày thi: 18/10/2013
Môn: Toán (lớp 4)
Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian giao đề )

Điểm

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : ( 2 đ )

Số : “ Ba triệu không trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tư” viết là :
A . 300 025 674 B . 30 025 674
C . 3 025 674 D . 325 674

b. 5 tấn 75 kg = ………kg . Số thích hợp để điền vào chỗ trống là :
A. 575 B. 5750 C. 5075 D. 5057

c. Số lớn nhất trong các số : 5698 ; 5968 ; 6598 ; 6859 là :
A . 5698 B . 5968 C. 6598 D. 6859

d. Giá trị chữ số 9 trong số 679 842 là :
A. 9 B. 900 C. 9000 D. 90 000

Câu 2: Đặt tính rồi tính : ( 2 đ )
a. 69108 + 2074 b. 8021 – 6493
……………………………….. …………………………….
……………………………….. …………………………….
……………………………….. …………………………….
……………………………….. …………………………….
c. 1367 x 7 d. 49275 : 5
……………………………….. …………………………….
……………………………….. …………………………….
……………………………….. …………………………….
……………………………….. …………………………….

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức : ( 2 đ )
a. 245 x 3 + 3018 b. 116 + 104 x 4
……………………………….. …………………………….
……………………………….. …………………………….
……………………………….. …………………………….
……………………………….. …………………………….


Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất : ( 1 đ )

a. 178 + 277 + 123 + 422 b. 677 + 969 + 123
………………………………….. …………………………….
………………………………….. …………………………….
………………………………….. …………………………….
………………………………….. …………………………….
Câu 5: Nửa chu vi hình chữ nhật là 140 m , chiều dài hơn chiều rộng là 20 m . Tính diện tích hình chữ nhật đó . ( 1,5 đ )
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Tổng của hai số là 2013 . Hiệu của hai số là số lớn nhất có hai chữ số . Tìm hai số đó . ( 1 đ )
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………