dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KTL 1 mien phi,tai lieu KTL 1 mien phi,bai giang KTL 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/3/2013 3:08:56 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Trường TH Lê Văn Tám
Họ và Tên:
Lớp : Bốn / …..
Kỳ thi Kiểm tra định kỳ lần I
Ngày thi:17/10/2013
Môn: Tiếng việt – đọc hiểu (lớp 4)
Thời gian làm bài: 20 phút
Điểm


I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP : (5 điểm)
Em hãy đọc thầm cả bài:
Những hạt thóc giống

Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi . Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn : ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi , ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt .
Có chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về , dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm .
Đến vụ thu hoạch , mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua . Chôm lo lắng đến trước vua , quỳ tâu :
Tâu bệ hạ ! Con không làm sao cho thóc nảy mầm được .
Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm . Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy . Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không . Không trả lời . Lúc ấy , nhà vua mới ôn tồn nói :
Trước khi phát thóc giống , ta đã luộc kĩ rồi . Lẽ nào thóc ấy mọc được ? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta !
Rồi vua dõng dạc nói tiếp :
Trung thực là đức tính quý nhất của con người . Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này .
Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền lành .
TRUYỆN DÂN GIAN KHMER

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất
Câu 1. Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi ?
A. Nhà vua muốn chọn một người trung thực để truyền ngôi.
B. Nhà vua muốn chọn một người giỏi võ để truyền ngôi.
C. Nhà vua muốn chọn một người khẻo mạnh để truyền ngôi.

Câu 2. Nhà vua làm cách nào để tìm được người như thế ?
A. Nhà vua phát cho mỗi người dân một thúng thóc đã luộc kỹ về gieo trồng.
B. Nhà vua giao hẹn ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.
C. Cả A, B đều đúng

Câu 3. Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người ?
A. Chú bé Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn nảy mầm.
B. Chú bé Chôm rất lo lắng quỳ trước mặt vua nói rõ sự thật.
C. Cả A, B đều đúng


Câu 4. Theo em vì sao người trung thực là người đáng quý ?
A. Vì người trung thực không vì lợi ích của mình mà nói sai sự thật, không lừa dối ai.
B. Vì người trung thực dám bảo vệ sự thật, bảo vệ người tốt, dũng cảm, rất đáng tin cậy.
C. Cả A, B đều đúng

Câu 5. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “trung thực” ?
A. Chân thật B. Lừa dối C. Thành thật

Câu 6. Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ “tự trọng” ?
A..Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.
B. Quyết định lấy công việc của mình.
C. Tin vào bản thân mình

Câu 7. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với từ “trung thực”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 8. Tìm các danh từ có trong đoạn văn sau:

Xe chúng tôi leo chênh vênh trên dốc cao của con đường xuyên tỉnh Hoàng Liên Sơn. Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên một cảm giác bồng bềnh huyền ảo.
(Theo Nguyễn Phan Hách)

Những danh từ trong đoạn văn trên là:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................