dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KT L 1 mien phi,tai lieu KT L 1 mien phi,bai giang KT L 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/3/2013 3:08:25 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Trường TH Lê Văn Tám
Họ và Tên:
Lớp : Năm / …..
Kỳ thi Kiểm tra định kỳ lần I
Ngày thi:18/10/2013
Môn: Toán (lớp 5)
Thời gian làm bài: 60 phút
Điểm

PHẦN I . Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( 4 điểm )
Câu 1: Bớt 1 ta còn :
A, B, C, D,
Câu 2: Chữ số 5 trong số thập phân : 3,0502 có giá trị là:
A, 5 B,  C,  D, 
Câu 3: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 13,579 tấn = ………………..kg
A, 135,79 B, 1357,9 C, 13,579 D, 13579
Câu 4: Viết  dưới dạng số thập phân ta được:
A, 7,0 B, 70,0 C, 0,07 D, 0,7
Câu 5 : Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 4m2 44cm2 = ………..cm2 là
A, 444 B, 4044 C, 44400 D, 40044
Câu 6 : Tìm x : 2 – x = Giá của x là :
A, x = B, x = C, x = D, x =
Câu 7 : Cho các phân số sau : ; ; ; ;
Các phân số trên được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :
A. > > > > B. > > > >
C. > > > > D. > > > >

Câu 8 : dưới dạng số thập phân là :
A. 0,09 B. 0,009 C. 0,0009 D. 9,00

PHẦN II .

Câu 1 : viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

a . 2 hm2 3m2 =……………..m2 b. 154600 cm2 = ….m2 ……….dm 2
c. 2 hm2 2 m2 = ……………..m2 d. 109 dm = ………m


Câu 2: Tính ( 2 điểm )
a. - x b. + x 8
………………………… ………………………….
………………………… ………………………….
………………………… ………………………….
………………………… ………………………….
c. 2- 1+ 5 d. : 2x 3
....................................... ………………………….
………………………… ………………………….
………………………… ………………………….
………………………… ………………………….
………………………… ………………………….
………………………… ………………………….

Câu 3 : Tỉ số cân nặng của bố và cân nặng của con là 7 : 4 . Con nhẹ hơn bố 27 kg . Hỏi cà hai bố con , mỗi người cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? ( 1,5 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4 : Nửa chu vi của một khu vườn hình chữ nhật là 0,66 km . Chiều rộng bằng dài . Tính diện tích khu vườn đó bằng hecta .( 1,5 điểm )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………