dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HS Giỏi Tinh 2011 mien phi,tai lieu HS Giỏi Tinh 2011 mien phi,bai giang HS Giỏi Tinh 2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/31/2013 8:56:27 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 171
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng GD ĐT TX BK

đề thi thử hs giỏi cấp tỉnh lớp 5 năm học 2010 – 2011
Môn toán ( Thời gian 90 phút )

Bài 1 (2,0 điểm)

Cho (ab + 15) x cd = 1880 và ( ba + 5 ) x cd = 1120.
Tính giá trị các chữ số a; b ; c ; d . Biết a = b + 1


Bài 2 (1,5 điểm)

Hai số thập phân có hiệu là 10,2 . Khi cộng hai số đó với nhau, một học sinh đã dịch nhầm dấu phẩy của số lớn sang bên trái một chữ số nên tìm được hiệu là 28,74. Hãy xác định 2 số thập phân ban đầu và tìm hiệu đúng của hai số thập phân đó.


Bài 3: (1,5 điểm)
Khối 5 Trường tiểu học Chợ Chu gồm 3 lớp, có tất cả 102 học sinh. Biết tỷ số giữa HS lớp 5B so với 5A là Tỷ số HS giữa lớp 5C so với 5B là
Tính số học sinh mỗi lớp.


Bài4: (2,0 điểm)
Một người mua được 3 con gà mái đẻ với giá 220 800 đồng. Ba con gà bắt đầu đẻ cùng 1 ngày : Con gà đen cứ 4 ngày đẻ 3 trứng. Con gà nâu cứ 3 ngày đẻ 2 trứng. Con gà mơ 2 ngày đẻ 1 trứng.
Người đó đem trứng ra chợ bán, cứ 5 quả thì được 12 000 đồng.
Hỏi sau bao nhiêu ngày thì người đó mới bán trứng đủ bù số tiền vốn đã bỏ ra để mua 3 con gà?


Bài 5: (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC, D là điểm chính giữa cạnh BC. Trên AD lấy điểm E sao cho AE gấp đôi ED. Nối B với E và kéo dài cắt AC ở G.
So sánh độ dài AG và GC.Đáp án & đáp số

Bài 1: (đáp số) a=3; b= 2; c= 4 ;d = 0

Bài 2: (đáp số) Số thứ nhât : 30,8; số thứ hai 20,6 ; Hiệu đúng là : 10,2

Bài 3 : (đáp số) lớp 5A có 36 HS; lớp 5B : 32 HS và lớp 5B có 34 HS

Bài 4 :

Giải:
Để thu hồi tiền bán trứng bằng số vốn đã mua gà, Người đó phải bán số trứng
229 800 đ ; 12 000 x 5 = 92 (qủa)
Phân số chỉ số trứng 3 con gà cùng đẻ trong 1 ngày là
9 + 8 + 6 23
3/4 + 2/3 + 1/2 = =
12
Số ngay cần có để gà đẻ đủ 92 quả trứng là
92 : 23 x 12 = 48 (ngày) (đáp số)


Bài 5 :

Giải :
*Nối thêm CE được 4 tam giác (để tiện quan sát người giải bôi nầu)
đó là các tam giác số 1; số; 2 số 3 ; số 4
( hình bên)

* Theo đầu bài có CD = DB nên 1 = 2 do cùng chiều cao hạ từ đỉnh E
Có AE = 2 ED nên 2 = 1/2 ACE = 3 + 4
đồng thời 1= 1/2 AEB do đó AEB =1 +2 =CEB

* Do 2 tam giác AEB và tam giác CEB bằng nhau và chung cạnh đáy BE nên 2 đường cao hạ xuống BE bằng nhau
* Chính 2 đường cao đó cũng tương ứng 2 dường cao của tam giác số 3 và số 4
mà 2 tam giác này có chung đỉnh E nên 3 = 4
Do đó 2 cạnh đáy GA = GC (đáp số)