dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GADT mien phi,tai lieu GADT mien phi,bai giang GADT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/3/2013 9:47:57 PM
Filesize: 11.86 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Giáo viên thực hiện :Nguyễn Thiện Tuấn
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ THĂM LỚP BỐN / 8
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM.
Trường Tiểu học Lê Văn Tám – Đường 19/5-Thành phố Trà Vinh
Tỉnh Trà Vinh
Giáo viên dự thi : Nguyễn Thiện Tuấn

Bài 10 : Chùa thời Lý
Mục tiêu :
Học xong bài học sinh biết
Những biểu hiện về sự phát triển của đạo Phật thời Lý.
Nhiều nhà vua thời Lý theo đạo Phật.
Thời Lý chùa được xây dựng ở nhiều nơi.
Nhiều nhà sư được giữ cương vị quan trọng trong triều.
Giáo dục bảo vệ môi trường :

Ch�a l� noi linh thi�ng, l� di s?n van hố c?a cha ơng ta d? l?i, ch�ng ta ph?i bi?t b?o v? v� gi? gìn b?ng c�c h�nh d?ng c? th? : khơng d?p ph� ,v?t r�c .......Tuy�n truy?n d?n m?i ngu?i xung quanh c�ng b?o v? v� gi? gìn .
Hát vui
Bài: Em yêu hòa bình
Nhạc & lời: Nguyễn Đức Toàn
Em yêu hòa bình yêu đất nước Việt Nam, yêu từng gốc đa bờ tre đường làng. Em yêu xóm nhỏ nơi mà em khôn lớn . Yêu những mái trường rộn rã lời ca.
Em yêu dòng sông hai bên bờ xanh thắm, dòng nước êm trôi lắng đọng phù sa. Em yêu cánh đồng thơm mùi hương lúa. Giữa đám mây vàng có đàn cò trắng bay xa… …………
3/Thang Long cịn cĩ t�n g?i n�o kh�c n?a?
Ki?m tra b�i cu :
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long .
Thăng Long còn có tên gọi Đại La ,Đại Việt.
1/ Vừa qua các em học lịch sử bài gì?
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
năm 1010.
2 / Nhà Lý dời đô ra Thăng Long vào thời gian nào ?
Bài 10: Chùa thời Lý
Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012
Môn : Lịch sử

Thảo luận và trình bày ý kiến
Câu thảo luận là:

1 phút thảo luận bắt đầu
2 / Dưới thời Lý chùa như thế nào?
Ho?t d?ng 1:Nhĩm dơi
SGK trang 32 - 33
1 / Đạo phật du nhập vào nước ta d? l�m gì?
Trình bày ý kiến
1/ Ñaïo phaät du nhaäp vaøo nöôùc ta nhằm:
Daïy con ngöôøi : yeâu thöông nhau , đoàn kết , nhöôøng nhòn nhau , giuùp ñôõ nhau , soáng nhaân haäu …
2/ Döôùi thôøi Lyù chuøa :
Döôùi thôøi Lý nhiều chùa , đạo phật rất phát triển và được xem là quốc giáo.
1/ Ñaïo phaät du nhaäp vaøo nöôùc ta nhằm:
Daïy con ngöôøi : yeâu thöông nhau , đoàn kết , nhöôøng nhòn nhau , giuùp ñôõ nhau , soáng nhaân haäu …
2/ Döôùi thôøi Lyù chuøa :
Döôùi thôøi Lý nhiều chùa , đạo phật rất phát triển và được xem là quốc giáo.
Trình bày ý kiến

Lịch sử :
Chùa thời Lý
Những sự kiện nào nói lên thời Lý đạo phật rất thịnh ?
Xem Sách giáo khoa trang 32 - 33
Các em đọc và trả lời câu hỏi .
Chùa mọc nhiều , năm 1031 triều đình bỏ tiền xây 950
ngôi chùa , nhân dân cũng đóng góp tiền xây chùa .
Nhìn tranh em hãy n�u nh?ng ngôi chùa mà em biết?
Chùa Long Đọi
Chùa Sơn Thủy
Chùa Sùng Hoá
Chùa Hồng Phúc
Kể tên một số chùa thời Lý
Chùa Một Cột
Chùa Keo
Chùa Bút Tháp
Chùa Phật Tích
Bao gồm ngôi chùa và toà đài xây giữa hồ hình vuông . Chùa hình vuông mỗi bề 3 mét , mái cong dựng trên một cột đá hình trụ cao 4 m. Tầng trên là những thanh gỗ tạo thành bộ khung sườn đỡ cho toà đài bên trên như một đoá hoa sen vươn thẳng trên hồ , có cầu thang dẫn lên phật đài
Trên cửa phật đài có biển đề : " Liên Hoa Đài " , ghi nhớ sự tích nằm mộng của vua thời Lý .
Chùa Một Cột
Đặt trong một khuôn viên rộng .
Ngoài cùng là cổng tam quan ngoại , tiếp đến là hồ hình chữ nhật trồng hoa súng , rồi đến cổng tam quan nội , tiếp đến khu chùa chính . Ở giữa là hạ điện , trung điện và thượng điện . Cuối cùng là gác chuông 3 tầng với nghệ thuật điêu khắc gỗ rất tinh vi .
Chùa Keo
Tượng phậtA-di-d� : Du?c t?c b?ng d� hoa cuong xanh cao 1,87m ; tính c? b? l� 2,77m. D�ng ph?t thanh t� ,khốc �o c� sa hai tay d? ng?a trong lịng, ng?i x?p b?ng tham thi?n nh?p d?nh. T?t c? to? ra m?t v? d?p hi?n t?. Đây là một tác phẩm điêu khắc rất có giá trị thời Lý .


Tu?ng ph?t A-di-d�
Ý đúng là
C – Cả hai đều đúng
Hoạt động 3 : (cá nhân)
( Ai nhanh nhất - Ai giỏi nhất )

A - Chùa là nơi tu hành của các nhà sư là nơi tế lễ của đạo phật.

B – Chùa là trung tâm văn hoá của các
làng xã. Nhân dân đến chùa để lễ Phật, hội họp, vui chơi,…
C - Cả hai đều đúng
3/Thời Lý chùa sử dụng vào việc gì ?
8 giây suy nghĩ
8 giây suy nghĩ
Đến thời Lý, đaọ Phật rất phát triển. Chùa là nơi tu hành của các nhà sư, là nơi sinh hoạt văn hoá của cộng đồng và là công trình kiến trúc đẹp.
Những sự việc cho ta thấy dưới thời Lý,
đạo Phật rất phát triển :
…………..được truyền bá rộng rãi trong cả nước ……………theo đạo phật rất đông, nhiều…………
thời này cũng theo đạo phật. Nhiều ……… được giữ cương vị quan trọng trong triều đình.
…… mọc lên khắp nơi, triều đình bỏ tiền xây chùa, nhân dân cũng đóng góp tiền xây chùa.
(chùa ; đạo Phật ; nhà vua ; nhân dân; nhà sư)
Đạo Phật
nhân dân
nhà vua
nhà sư
Chùa
thảo luận bắt đầuMột số chùa nổi tiếng ở nước ta
Chùa Giác Quang
Tp: Hồ Chí Minh
Chùa Thiên mụ - Huế
Chùa Hương -
Một số chùa nổi tiếng ở nước ta
Chùa Láng - Hà Nội
Chùa Lưỡng xuyên Thành phố Trà Vinh
Chùa Phước Minh Cung Thành phố Trà Vinh
Chùa Hang tiếng khmer gọi là Mông Rầy hay Kamponynikrodle tức cây đa.
Chùa Âng Chùa được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 10 (năm 990),
Chùa Cò còn có tên gọi khác là chùa Nodol hay Giồng Lớn
Chùa Vàm Ray xã Hàm Tân Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh.
Chùa Vạn Niên Phong Cung Huyện Cầu Kè Tỉnh Trà Vinh.
Lễ hội Chùa Vạn Niên Phong Cung .
Khu du lịch và lễ hội Tỉnh Trà Vinh .
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thiện Tuấn.
- Chúng ta phải làm gì để bảo vệ và giữ gìn những di tích lịch sử đó ?
Ch�a l� noi linh thi�ng,l� di s?n van hố c?a cha ơng ta d? l?i, ch�ng ta ph?i bi?t b?o v? v� gi? gìn b?ng c�c h�nh d?ng c? th? : khơng d?p ph� ,v?t r�c .......Tuy�n truy?n d?n m?i ngu?i xung quanh c�ng b?o v? v� gi? gìn.
Củng cố :

* Đạo phật dạy cho ta điều gì ? Vì sao người Việt tiếp nhận và tin theo ?

Nh?n x�t - tuy�n duong - d?n dị
* Hơm nay c�c em h?c l?ch s? b�i gì?
Cảm ơn quí thầy cô giáo quan tâm theo dõi chúc sức khỏe.