dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GA ĐT mien phi,tai lieu GA ĐT mien phi,bai giang GA ĐT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/1/2013 12:56:35 AM
Filesize: 1.63 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
THỊ XÃ TRÀ VINH
2


DIỆN TÍCH HÌNH THANG
BAØI SOAÏN GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ
TIẾT 91:
3
H.1
H.2
H.3
H.4
H.5
H.6
ĐÚNG
ĐÚNG
Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
SAI
ĐÚNG
SAI
ĐÚNG
X
4
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
A
B
M
C
D
H
BÀI MỚI:
5
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
A
B
M
C
D
K
(A)
(B)
H
6
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
A
B
C
D
M
H
A
D
C
K
(B)
(A)
M
Em hãy so sánh:
1. Diện tích hình thang ABCD với diện tích hình tam giác ADK?
2. Tổng độ dài hai đáy của hình thang ABCD với đáy của hình tam giác ADK?
7
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
Diện tích hình tam giác ADK được tính như thế nào?
Vậy muốn tính diện tích hình thang ta làm thế nào?
A
B
C
D
M
H
A
D
C
K
(B)
(A)
M
8
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
A
B
C
D
H
a
b
h
- Gọi a và b là độ dài các cạnh đáy.
- Gọi h là chiều cao.
- Gọi S là diện tích.
Quy tắc:
Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.
Ta có:
9
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
LUYỆN TẬP
1. Tính diện tích hình thang, biết:
a/ Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm.
b/ Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao là 10,5m.
10
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
4cm
7cm
9cm
4cm
3cm
a/
b/
5cm
2/ Tính diện tích hình thang rồi đánh dấu X vào ô có đáp án đúng:
11
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
3. Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.
Giải
Chiều cao hình thang:
(110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m)
Diện tích thửa ruộng hình thang:
(110 + 90,2) x 100,1 : 2 = 10020,01(m2 )
Đáp số: 10020,01m2
12
CỦNG CỐ - DẶN DÒ
A
B
C
D
H
Quy tắc:
Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.
a
b
h
- Gọi a và b là độ dài các cạnh đáy.
- Gọi h là chiều cao.
- Gọi S là diện tích.
Ta có:
TC
13
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC
TRẦN LÝ ĐĂNG KHOA
14
TRÒ CHƠI XẾP HÌNH
a. Từ 9 que diêm hãy xếp thành một hình gồm 2 hình thang có diện tích bằng nhau.
H.1
H.2
H.3
H.4
15
TRÒ CHƠI XẾP HÌNH
b. Từ hình (H.1) hãy thay đổi vị trí 2 que diêm để được một hình gồm 1 hình thang, một hình tứ giác và 2 hình tam giác.
H.1
C.1
16
TRÒ CHƠI XẾP HÌNH
b. Từ hình (H.1) hãy thay đổi vị trí 2 que diêm để được một hình gồm 1 hình thang, một hình tứ giác và 2 hình tam giác.
H.1
C.1
C.2
CC