dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Chuyên đề 2 mien phi,tai lieu Chuyên đề 2 mien phi,bai giang Chuyên đề 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/3/2013 10:05:21 PM
Filesize: 23.12 M
Download count: 45
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ
HỘI THẢO TẬP HUẤN
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TRONG
TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Vĩnh Long, tháng 12/2010

Người trình bày: Trần Hoàng Túy - Phó Chánh Văn phòng
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long.
ĐT : 0909101199. Email : tranhoangtuy.vl@gmail.com
TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
CHỨC NĂNG CƠ BẢN NHẤT
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Trước đây
Hiện nay
Trước đây
Đại diện của Hiệu trưởng (Hiệu trưởng nhỏ) : quản lí hoạt động học tập, quản lí sinh hoạt của lớp học
THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG
TỔ CHỨC CÁC QUAN HỆ PHỐI HỢP
NHÌN LẠI VÀ SO SÁNH
VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
NHÌN LẠI VÀ SO SÁNH
VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
NHÌN LẠI VÀ SO SÁNH
VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – ANH LÀ AI ?
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – ANH LÀ AI ?
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – ANH LÀ AI ?
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – ANH LÀm gì?
NGHIÊN CỨU, TÌM HiỂU HỌC SINH , LỚP
Chọn Ban Cán sự lớp, thay đổi vị trí lãnh đạo của Ban Cán sự lớp
Nắm chắc tình hình học sinh của lớp (hoàn cảnh sống; đặc điểm thể chất, sinh lí, tâm lí; tính cách, hành vi đạo đức)
+ Tìm hiểu học sinh, phân loại học sinh
+ Sắp xếp, sử dụng đội ngũ học sinh
XÂY DỰNG TẬP THỂ HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC KHÁC
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – HÃY LÀM GÌ ?
SUY NGẪM ! ?
… Có lẽ không thể có công thức nào chung nhất cho nội dung, phương pháp và kĩ năng người thầy. Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm về bản chất là một trong những hoạt động sáng tạo nhất trong quá trình giáo dục ; là người xây dựng kế hoạch riêng để giáo dục tập thể học sinh lớp mình. Nhưng cái chung trước tiên cần phải có là cái tâm, là lòng nhiêt tình và phương pháp hợp lí. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu học sinh thì nhất định sẽ đem lại thành công.
GIÁO VIÊN CẦN CÓ GÌ ĐỂ LÀM TỐT
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM ?
THẾ NÀO LÀ MỘT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TỐT ?
Nắm hoàn cảnh sống, tâm tư HS, tâm sinh lí phát triển HS
Thu ngắn khoảng cách giữa giáo viên và PHHS
Xử lí thông tin từ dưới lên, thông tin ngang hàng
Khuyến khích, động viên, khuyến khích, đề nghị, tuyên dương, khen thưởng
Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ( 5 nội dung THTT,HSTC )
Tư vấn cho học sinh
Hỗ trợ các điều kiện
Thân thiện, lắng nghe, chia sẻ, gần gũi
GVCN
CẦN – PHẢI NÊN
?
GVCN VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
PHỐI HỢP VÀ THAM GIA
PHỐI HỢP VÀ THAM GIA
PHỐI HỢP VÀ THAM GIA
PHỐI HỢP VÀ THAM GIA
CHÚC SỨC KHỎE CÁC BẠN ĐÃ đến cùng
CHIA SẺ NHỮNG THÔNG TIN ĐỂ GÓP PHẦN cho THÀNH CÔNG !
Nếu bạn muốn đầy đủ hơn và khai thác , xin hãy vào :
www.mediafire.com /?1at0wvcaf71j35z
www.mediafire.com /?510v7sx1n16d93h
 www.mediafire.com/?g8666if2me1ci86

Trần Hoàng Túy – 0909101199
Email: tranhoangtuy.vl@gmail.com